Hadewych
Praktijk voor coaching, re-integratie, participatie en loopbaanbegeleiding voor vrouwen met een niet westerse achtergrond
Welkom

Hadewych 

begeleidt en coacht vrouwen, 
zodat zij met veel plezier en zo min mogelijk stress, werk en gezin blijven of weer gaan combineren.

Juist voor vrouwen met een niet westerse achtergrond is het extra moeilijk om te voldoen aan de verplichtingen die onze samenleving stelt: Je draagt misschien alleen de zorg voor de kinderen, je opleidingsniveau is niet voldoende of door de omstandigheden moest je je opleiding afbreken. Je ervaart leeftijdsdiscriminatie, stigmatisering, taalproblemen, en daarnaast lichamelijke beperkingen, financiële beperkingen.

Dit alles kan ertoe bijdragen dat er weinig energie overblijft om te werken of maatschappelijk actief te zijn. Of dat je gewoon niet meer weet wat je kunt.

Hadewych begeleidt vrouwen bij het weer op de rit krijgen van hun carrière al dan niet in combinatie met een gezin.

Wij geloven in de kracht van vrouwen en ons uitgangspunt is dat er beweging nodig is om je leven te kunnen veranderen.
Om in beweging te komen heb je zelfvertrouwen nodig. Het geloof in je eigen kracht.
Wij zijn er van overtuigd dat iedereen in staat is deze eigen kracht te vinden.